• kat - kickass torrents
 • image image image image image
  Cappuccino dla Afryki
  Wyślij pączka do Afryki 2016 Szczegóły na: www.pączek.kapucyni.pl
  Wizyta Ojca Świętego w Afryce   29-30 listpada 2015, Bangui - RŚA
  Szczegóły pielgrzymki
  Wręczenie krzyża misyjnego br. Pawłowi Kubiakowi 18 października 2015 - Oborniki Wielkopolskie
  Śluby wieczyste w Bouar

  Śluby wieczyste brata Matthieu – Mateusza Yamande. 13 września 2015 - Bouar, RŚA.

  14

  swiecenia1

  Ku pocieszeniu

  pisze br. Zenon Kapka OFMCap

   

  "Chociażbym chodził ciemną doliną,

  zła się nie ulęknę,

  bo Ty jesteś ze mną.

  Twój kij i Twoja laska

  są tym, co mnie pociesza." (Ps 23.4)

   

  Słowa tego psalmu są mottem z obrazka pamiątkowego rozdawanego w dniu święceń kapłańskich naszego afrykańskiego brata. Piąta Niedziela Wielkanocna – 24 kwietnia 2016 r. – to dla nas, braci z Kustodii Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej, dzień Miłości Miłosiernego Boga, ponieważ br. Seweryn (pełne nazwisko to: Severin Hyacinthe Grebali Zoumalde), został wyświecony na kapłana! Przeżywaliśmy tę radość w katedrze p.w. Matki Bożej Kościoła w Bouar, stolicy naszej diecezji w Republice Środkowoafrykańskiej. Jako, że jestem magistrem nowicjatu, zabrałem na tę uroczystość sześciu naszych nowicjuszy (pięciu jest z RŚA i jeden z Czadu). Każdy z nich chciał uczestniczyć w tym radosnym wydarzeniu.

  Br. Seweryn to 19 kapłan Afrykańczyk w naszej Kustodii. Jego wujek o imieniu Toussaint (tzn. „Wszyscy Święci”) również jest kapłanem, naszym współbratem. Mamy dwóch kapłanów kapucynów pochodzących z jednej rodziny!

  Radość była dla nas tym większa, że po raz pierwszy święceń udzielał biskup diecezji Kaga Bandoro (RŚA) Tadeusz Kusy, Polak franciszkanin, który przyjął sakrę biskupią 15 sierpnia 2014 r. Ks. Tadeusz przypomniał w wygłoszonym słowie, że kapłan to nie funkcjonariusz, któremu się służy, ale to ten, który służy drugiemu, przynosząc mu Jezusa. Kapłan jest darem i daje Jezusa. Mszę Świętą koncelebrował z nim inny tutejszy hierarcha – Edouard (Edward) Mathos, biskup diecezji Bambari i kuzyn nowo wyświeconego.

  Katedra była przez wiernych wypełniona po brzegi. Rytmy muzyki i śpiewów pomagały nam przeżywać tę Bożą chwilę. Oczywiście na Mszy Świętej nie brakowało tancerek, ministrantów oraz skautów, którzy czuwali nad porządkiem. Procesja z darami trwała pół godziny. Niosący dary w procesji, tańcząc, wnosili prezenty – przeróżne afrykańskie owoce, warzywa, a nawet żywe zwierzęta: kozy i kury. Eucharystia trwała ponad 3 godziny. Ale w Afryce nikt się nie spieszy, szczególnie gdy uczestniczy się w radosnym wydarzeniu.

  br. Zenek Kapka OFMCap

  swiecenia2


  Świadectwa nowicjuszy

   

  „Po uroczystości święceń kapłańskich najbardziej pamiętam słowa Biskupa, które zapadły mi głęboko w serce. Ksiądz Biskup w wygłoszonym, do nas zebranych w Katedrze, Słowie podkreślił, że nie jest to święto, w którym ceremonia i gesty są najważniejsze. Kluczowe jest to, że złączeni w Duchu Świętym z nowo wyświęconym kapłanem możemy jak on oddać się na służbę Chrystusowi.”

  Juvenal Mombi z Bangui

  „Jednym z momentów, które szczególnie przeżyłem, było wprowadzenie neoprezbitera w procesji do ołtarza przez jego rodziców. Rodzice przyprowadzili i zostawili przed ołtarzem swojego syna, symbolicznie oddając go na służbę Bogu i Kościołowi. Biskup podczas homilii powiedział, że każdy kapłan, od dziś również br. Severin, jest obdarzony Łaską Bożą i tak jak Chrystus, tak i on jest darem dla świata.”

  Edgar z Ndim

  „Podczas litanii do Wszystkich Świętych, neoprezbiter br. Severin leżał na posadzce katedry. Ta postawa adoracji Najwyższego wyrażała całkowite powierzenia się Bogu. Dotarło do mnie wtedy poczucie własnej małości w obliczu Boga. Br. Severin leżący na posadzce wobec wspólnoty wzywającej imiona Świętych, w swojej postawie pełnej pokory i posłuszeństwa wyrażał całkowitą gotowość do podjęcia służby kapłańskiej i przyjęcia we własnym życiu krzyża Chrystusa”.

  Olive z Moundou z Republiki Czadu

  „Święcenia kapłańskie naszego współbrata Severina, to wielka radość dla całego Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej, jego rodziny, a szczególnie dla naszej rodziny franciszkańskiej w Kustodii.
  Gdy br. Severin powiedział <<Oui, je le veux>> – czyli <<Tak, chcę>> w kluczowym momencie uroczystości, zrozumiałem, że właśnie odpowiedział na wołanie Chrystusa i jego święcenia są kolejnym etapem drogi rozpoczętej na Chrzcie Świętym”.

  Ivan Djimikoh   

  banner

   

  W styczniu br. nasz misjonarz br. Artur Ziarek, pracujący na misji w miejscowości Bam w Republice Czadu, zakończył budowę kolejnej studni głębinowej.

  Od dawna mieszkańcy wioski Doab, do której z posługą duszpasterską jeździ br. Artur, prosili go o pomoc w sfinansowaniu i zorganizowaniu budowy studni. Wioska jest bardzo biedna, nie ma w niej kościoła ani kaplicy. Msza Św. celebrowana jest pod drzewem. Szkoła dla 100 dzieciaków uczących się na zmiany w szałasie zbudowanym ze słomy i patyków - nie funkcjonuje, bo nauczyciel jest chory.

  Wioska Doab liczy około 600 stałych mieszkańców, a z tego co mówią, wody nie ma w okolicy 12 km. Kobiety i dzieci wędrują więc po wodę ponad 3 godziny w jedną stronę.

              Studnię w wiosce Doab ufundowała  społeczność Częstochowy, głównie z parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła. Zbiórka funduszy na studnię została zorganizowana przez  Franciszkański Zakon Świeckich działający w parafii. Członkowie FZŚ wyszli z inicjatywą zbierania makulatury, która po sprzedaży zasiliła budżet zbiórki. Parafianie podjęli akcję z wielkim sercem. Mottem zbiórki „makulatury na misje” były słowa z Ewangelii:

   „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swej nagrody” (Mt 10,42).

  Studnia w wiosce Doab nosi imię „Świętego Franciszka z Asyżu”, zgodnie z wolą ofiarodawców, na pamiątkę pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Afryki.

  Pisze pani Stefania Kreczko z FZŚ,  koordynatorka akcji w Częstochowie:
  „Od samego początku szczególną patronką zbiórki makulatury stała się bł. Aniela Salawa. To jej zadedykowaliśmy pierwszą studnię głębinową wybudowaną przez mieszkańców Częstochowy w Sudanie Południowym w roku 2012. Po wybudowaniu pierwszej studni podjęliśmy tę akcję ze zdwojoną siłą, by zbierać makulaturę na kolejne studnie w Afryce.
  Ta wybudowana obecnie przez br. kapucynów, misjonarzy w Czadzie, jest już naszą trzecią ufundowaną studnią! Nie kończymy tej akcji i będziemy ją kontynuować.  W każdy ostatni piątek i sobotę miesiąca, na parkingu przy naszej parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, podstawione są kontenery, do  których składana jest makulatura.

                                   

  Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła, począwszy  od Ks. Proboszcza Janusza Wojtyli, który na początku je pobłogosławił i z wielką troską nadal to czyni. Wszystkim tym, którzy każdego miesiąca dostarczają makulaturę. Serdecznie dziękujemy Paniom z FZŚ, które pomagały bezpośrednio przy zbiórce makulatury poświęcając swój czas i siły!

  Dziękujemy też środkom przekazu: Tygodnikowi Katolickiemu „Niedziela”, radiu Fiat, radiu Jasna Góra, za nagłośnienie i propagowanie naszej akcji oraz wszystkim  franciszkanom świeckim z regionu częstochowskiego za modlitewne wsparcie.

           Niech Pokój i Dobro zawsze gości w Waszych sercach”.       


                                                                                 

  W styczniu br. nasz misjonarz br. Artur Ziarek, pracujący na misji w miejscowości Bam w Republice Czadu, zakończył budowę kolejnej studni głębinowej.

  Od dawna mieszkańcy wioski Doab, do której z posługą duszpasterską jeździ br. Artur, prosili go o pomoc w sfinansowaniu i zorganizowaniu budowy studni. Wioska jest bardzo biedna, nie ma w niej kościoła ani kaplicy. Msza Św. celebrowana jest pod drzewem. Szkoła dla 100 dzieciaków uczących się na zmiany w szałasie zbudowanym ze słomy i patyków - nie funkcjonuje, bo nauczyciel jest chory.

  Wioska Doab liczy około 600 stałych mieszkańców, a z tego co mówią, wody nie ma w okolicy 12 km. Kobiety i dzieci wędrują więc po wodę ponad 3 godziny w jedną stronę.

              Studnię w wiosce Doab ufundowała  społeczność Częstochowy, głównie z parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła. Zbiórka funduszy na studnię została zorganizowana przez  Franciszkański Zakon Świeckich działający w parafii. Członkowie FZŚ wyszli z inicjatywą zbierania makulatury, która po sprzedaży zasiliła budżet zbiórki. Parafianie podjęli akcję z wielkim sercem. Mottem zbiórki „makulatury na misje” były słowa z Ewangelii:

   „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swej nagrody” (Mt 10,42).

  Studnia w wiosce Doab nosi imię „Świętego Franciszka z Asyżu”, zgodnie z wolą ofiarodawców, na pamiątkę pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Afryki.

  Pisze pani Stefania Kreczko z FZŚ,  koordynatorka akcji w Częstochowie:
  „Od samego początku szczególną patronką zbiórki makulatury stała się bł. Aniela Salawa. To jej zadedykowaliśmy pierwszą studnię głębinową wybudowaną przez mieszkańców Częstochowy w Sudanie Południowym w roku 2012. Po wybudowaniu pierwszej studni podjęliśmy tę akcję ze zdwojoną siłą, by zbierać makulaturę na kolejne studnie w Afryce.
  Ta wybudowana obecnie przez br. kapucynów, misjonarzy w Czadzie, jest już naszą trzecią ufundowaną studnią! Nie kończymy tej akcji i będziemy ją kontynuować.  W każdy ostatni piątek i sobotę miesiąca, na parkingu przy naszej parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, podstawione są kontenery, do  których składana jest makulatura.

                                   

  Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła, począwszy  od Ks. Proboszcza Janusza Wojtyli, który na początku je pobłogosławił i z wielką troską nadal to czyni. Wszystkim tym, którzy każdego miesiąca dostarczają makulaturę. Serdecznie dziękujemy Paniom z FZŚ, które pomagały bezpośrednio przy zbiórce makulatury poświęcając swój czas i siły!

  Dziękujemy też środkom przekazu: Tygodnikowi Katolickiemu „Niedziela”, radiu Fiat, radiu Jasna Góra, za nagłośnienie i propagowanie naszej akcji oraz wszystkim  franciszkanom świeckim z regionu częstochowskiego za modlitewne wsparcie.

           Niech Pokój i Dobro zawsze gości w Waszych sercach”.                                                                                       

     

  banner

  wielkanoc20162

  ...Bracia, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Owce Pana poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu
  i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach. W zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne. Św. Franciszek z Asyżu

  Drodzy Przyjaciele, wraz z misjonarzami i wszystkimi, którym posługują, życzymy Wam głębokiego przeżycia Misterium Paschalnego,a szczególnie doświadczenia cudu Zmartwychwstania. Aby wiara w Jezusa Chrystusa i w Jego nieskończone miłosierdzie była dla nas źródłem nadziei. Niech Jezus Chrystus obdarza Was radością i pokojem.
  Alleluja!

     

   baner

  kapucyni i misje 2016 nr 1

  Zapraszamy do pobrania najnowszego wielkanocnego biuletynu.

     

  baner

  W RŚA zakończyła się kapituła na której byli obecni, obok braci na stałe przebywających w Afryce, Sekretarz Misyjny br. Jerzy Steliga oraz Minister Prowincjalny br. Tomasz Żak. Nowy zarząd Kustodii Czadu i RŚA:
  Kustosz - brat Serge Mbremandji (Środkowoafrykańczyk)
  Wikariusz Kustodialny - brat Jean Miguina (Czadyjczyk)
  Radny II - brat Robert Wnuk (Polak)
  Radny III - brat Antoine Mabe (Czadyjczyk)
  Radny IV - brat Agostino Bassani (Włoch)

  zarz1

  Zarząd

     

  Strona 4 z 24

  br. Zenon Kapka

  Warto zobaczyć

  4pomoc