• kat - kickass torrents
 • image image image image image
  Cappuccino dla Afryki
  Wyślij pączka do Afryki 2016 Szczegóły na: www.pączek.kapucyni.pl
  Wizyta Ojca Świętego w Afryce   29-30 listpada 2015, Bangui - RŚA
  Szczegóły pielgrzymki
  Wręczenie krzyża misyjnego br. Pawłowi Kubiakowi 18 października 2015 - Oborniki Wielkopolskie
  Śluby wieczyste w Bouar

  Śluby wieczyste brata Matthieu – Mateusza Yamande. 13 września 2015 - Bouar, RŚA.

  baner

  W imieniu Fundacji Kapucyni i Misje oraz braci kapucynów, misjonarzy
  pracujących w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu

  zapraszamy Cię do udziału w akcji


  WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI

  WWW.PACZEK.KAPUCYNI.PL

  Jest to akcja społeczna.
  Organizatorem jest Fundacja Kapucyni i Misje z Krakowa.

  Zbieramy fundusze na realizację projektów,

  które prowadzą bracia misjonarze w Afryce.
  Łączny ich koszt to ponad 250 000 zł

  1.    Sfinansowanie kolejnego roku działalności Punktu Socjalnego
        dla Ubogich Caritas w Ngaoundaye w RŚA

   

  Cel: pomoc charytatywna

   

  Działalność naszego Caritas skupia się na pomocy różnym grupom potrzebujących.  W pierwszej kolejności są to osoby żyjące
  w skrajnym ubóstwie, których nie stać na zakup żywności ani podstawowych artykułów niezbędnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Niektórym pomagamy stale, niektórym jednorazowo, ponieważ znalazły się w trudnej sytuacji finansowej
  i w danym momencie potrzebują naszej pomocy. Kolejną grupę potrzebujących, którzy u nas szukają pomocy, stanowią osoby chore, które nie mają pieniędzy, aby zapłacić za leczenie w szpitalu. Niektórym pomagamy na miejscu – wydając leki, innych pomagamy przetransportować do szpitala, by tam rozpoczęły leczenie.

  Do naszego punktu zgłaszają się też uczniowie, którzy nie mają możliwości zapłacenia za szkołę, przybory szkolne, ubrania, buty,
  a bardzo chcą się uczyć. Ze względu na trwającą wojnę domową bardzo liczną grupę osób potrzebujących natychmiastowej pomocy stanowią wdowy z dziećmi oraz dzieci, które straciły oboje rodziców. Po rozeznaniu sytuacji rodzinnej, przez kilka miesięcy przekazujemy matce z dziećmi pieniądze na żywność dla niej i dzieci oraz na utrzymanie domu. Sierotom opłacamy szkołę, posiłek w szkole, przekazujemy odzież i buty.

  W Punkcie Socjalnym dla Ubogich pracują trzy osoby, które zostały przeszkolone w zakresie odpowiedzialnego pomagania. Każdy potrzebujący który przychodzi, najpierw rozmawia z pracownikami, potem konsultujemy się ze sobą i razem podejmujemy decyzję
  o przyznaniu pomocy. Dostarczając pomoc, staramy się jednocześnie pobudzać ludzi do aktywności. Dewizą naszego Caritas są słowa:
  „Otrzymujesz – daj coś w zamian!Każdy, kto otrzymuje pomoc, jest zobowiązany coś ofiarować swojej wspólnocie: swój czas, pracę, plony z pól.

   

  koszt projektu: 20 tyś zł

  Projekt będzie realizował: br. Benedykt Pączka OFMCap

   

  *****

   

  2.   Dożywianie osieroconych dzieci w Ndim i Zole w RŚA

   

  Cel: pomoc charytatywna

   

  Parafia Ndim licząca 18 wiosek, to miejsce w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie mieszkają ludzie, których sytuacja po okresie kilku trudnych lat wojny, zapaści ekonomicznej regionu
  i niepewności codziennego życia, stała się bardzo ciężka.  Szczególnie pogorszenie warunków życia  odczuwają dzieci. Niewiele jest tu, na szczęście, sierot społecznych, bo często znajduje się ktoś z rodziny, kto przygarnie porzucone dzieci. Ale wtedy oprócz najbardziej podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie i ubranie, nie są w stanie zapewnić tym dzieciom nic ponad to. Bohaterscy są niejednokrotnie doświadczeni  przez życie dziadkowie, których dzieci  zmarły, a ciężar wykarmienia wnuków spadł na nich. Podziwiać trzeba też wujków
  i ciocie. Mając bowiem gromadkę własnych dzieci, potrafią wielkodusznie przygarnąć drugie tyle sierot. Oceniam, że  jedna trzecia tutejszych dzieci i młodzieży (według ostatnich wyliczeń ponad 200 osób) żyje w takich dysfunkcyjnych warunkach. W takich sytuacjach zastępczy rodzice wybierają jedno czy dwoje dzieci, by posłać je do szkoły, a reszta „duti tonga so
    tłumaczone z sango: siedzi tak sobie w domu.

   

  • Jeden prosty (ciepły, jednodaniowy) posiłek dziennie, wydawany w szkole dla jednego dziecka kosztuje 150 FCFA

  dla 200 sierot daje  to kwotę  30,000 FCFA (46 euro) dziennie.

  Rok szkolny trwa 10 miesięcy (ok. 200 dni).  200 dni x 30,000 FCFA,
  daje 6.000.000 FCFA (około  9150 euro) na rok.

  • Czesne za naukę dla 1 dziecka  wynosi  15,000 FCFA na rok
   plus przybory i zeszyty, czyli 30 euro na dziecko rocznie.

  Na opłacenie czesnego i przyborów szkolnych dla 200 sierot potrzeba 6000 euro rocznie.

  Całoroczny koszt czesnego i wyżywienia 200 sierot
  to 15.150 euro (czyli 66 000 zł)

  = 1,65 zł na dziecko dziennie!

   

  koszt projektu: 66 tyś. zł

  Projekt będzie realizował: br. Robert Wieczorek OFMCap

   

  *****

  3.  1.  Dożywianie dzieci w szkole w DDongue Yoyo
      parafia Bouar w R
  ŚA

   

  Cel: pomoc charytatywna

   

  Nauka w szkołach w Republice Środkowoafrykańskiej jest płatna. Większości rodziców nie stać na zapłacenie nawet niewielkiej kwoty czesnego. W jeszcze trudniejszej sytuacji są dzieci pozbawione rodziców. Podjąłem się opieki  nad sierotami w DDongue Yoyo.

  W bardzo trudnych warunkach żyje tu ponad 100 sierot. Chcę zapewnić
  im jeden posiłek dziennie i kupić wyprawkę szkolną.

  • Jeden ciepły posiłek wydawany w szkole dla jednego dziecka 
   to koszt 150 Franków Środkowoafrykańskich (- FCFA)
  • Opłacenie czesnego za cały rok szkolny dla jednego dziecka
   to koszt 15 tyś. FCFA
  • Wyprawka szkolna dla dziecka - 4700 FCFA

   

  W sumie: posiłki, czesne i wyprawka szkolna dla jednego dziecka w ciągu całego roku szkolnego kosztuje 49 700 FCFA czyli 76 euro, około 330 zł

   

  koszt projektu: 33 tyś. zł

  Projekt będzie realizował: br. Piotr Michalik OFMCap

   

  *****

   
  3.  2. wyposażenie szkoły w D
  Dongue Yoyo parafia Bouar w RŚA

   

  Cel: działalność oświatowa

   

  W 2015 r. od Fundacji otrzymałem pieniądze na wybudowanie szkoły
  w D
  Dongue Yoyo. Budowa nadal trwa, a dzieci z niecierpliwością oczekują nowych sal lekcyjnych. W tym roku chcę wyposażyć szkołę
  w 45 ławek z siedziskami (po 30 tyś FCFA), żeby dzieci nie siedziały na gołej ziemi, 4 biurka (po 55 tyś. FCFA) i 4 krzesła (po 12 tyś. FCFA) dla nauczycieli. Potrzebne będą też przybory szkolne: (3 tablice, linijki, plansze, zamykana szafa).

   

  Koszt projektu: 15 tyś. zł

  Projekt będzie realizował: br. Piotr Michalik OFMCap

   

  *****

   

  4.  Budowa dwóch studni w Bam w parafii Goré- Republika Czadu

   

  Cel: pomoc humanitarna

   

  W wielu wioskach w Czadzie  nie ma bezpośredniego dostępu do wody,
  a ludzie  borykają się z problemem braku wody zdatnej do picia. Dla dzieci brak czystej wody może być tragiczny w skutkach.
  Prawie 1000 afrykańskich dzieci umiera każdego dnia na choroby biegunkowe spowodowane piciem zanieczyszczonej wody. A źródła wody w Afryce są, trzeba tylko do nich dotrzeć. W krajach, gdzie pracują nasi misjonarze to  kobiety i dziewczęta  ponoszą główną odpowiedzialność za zaopatrzenie domu w wodę. Muszą czasami pokonywać wiele kilometrów, aby dotrzeć do ujęć wody. W konsekwencji kobiety z dziećmi wędrują 2-3 godziny do odległej o kilkanaście kilometrów rzeki lub studni, aby przynieść pojemnik z wodą ważący często kilkanaście kilogramów. Podczas pory suchej dystans, jaki muszą przebyć aby zdobyć wodę, jeszcze się wydłuża. Aby temu zaradzić i poprawić jakość życia wielu ludzi w wioskach, nasi misjonarze starają się zorganizować  budowę studni.  Chcemy wybudować w najbliższym czasie dwie studnie. 

   

  Koszt projektu: 50 tyś. zł

  Projekt będzie realizował: br. Artur Ziarek OFMCap

   

  *****

   

  5.  Opieka nad dziećmi mieszkającymi w internacie w Yole w RŚA

   

  Cel: pomoc charytatywna i działalność oświatowa

   

  W Yole, gdzie na misji od 2013 r. pracuje br. Andrzej Barszcz, jest szkoła z internatem dla 70 chłopców uczących się na poziomach od gimnazjum do matury. Br. Andrzej relacjonuje: „Moim stałym zmartwieniem jest bezpieczeństwo tych dzieci, które w czasie zamieszek przebywają pod naszą opieką. Lęk o ich życie nie opuszcza mnie ani na chwilę. Wszyscy możemy stać się obiektem ataków rebeliantów. W każdej chwili zamieszki mogą przerodzić się w wojnę. Równocześnie patrzę z zachwytem na zachowanie naszych podopiecznych, którzy każdego dnia modlą się
  o pokój w kraju, o bezpieczeństwo dla nich samych i ich najbliższych. Mimo niepokojów, kontynuujemy nauczanie. Uczniowie w naszej szkole
  w 100 procentach zdali egzaminy. To niespotykany wynik w skali kraju. Sytuacja rodzinna i materialna przebywających u nas dzieci jest bardzo skomplikowana. Duża część uczniów nie przywiozła ze sobą na rok szkolny niezbędnych do przeżycia rzeczy. Wiele z ich rodzin zostało bezpośrednio dotkniętych w czasie obecnego przewrotu zbrojnego. Borykamy się tutaj z wieloma problemami, głównie finansowymi, ale nie tylko. Na miejscu, w internacie nie mamy żadnej fachowej siły medycznej ani potrzebnych leków. Przy tak licznej grupie dzieci i młodzieży mieszkających razem, przy ich niedożywieniu, bardzo łatwo o poważne grupowe zachorowania. Potrzebujemy żywności, leków i podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego. Aby poprawić naszą sytuację
  i zwiększyć ilość pożywienia, uprawiamy ogród. Dla wszystkich chłopców organizujemy zajęcia praktyczne, a w tym roku chcemy prowadzić warsztaty uprawy pola i ogrodu. Wciągniemy ich do pracy, a umiejętności, które nabędą, zaprocentują w ich dalszym życiu
  .

   

  Koszt projektu: 46 tyś. zł

  Projekt będzie realizował: br. Andrzej Barszcz OFMCap

   

  *****

  6.  Pomoc dla ubogich, starszych i niepełnosprawnych
       w parafii Bocaranga w RŚA

   

  Cel: pomoc charytatywna

   

  W naszej parafii od wielu lat działa Wspólnota Wincentego a Paulo, świętego, który  wniósł wielki wkład w dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia. Za jego przykładem organizujemy pomoc Caritas na terenie Bocaranga.  Członkowie naszej wspólnoty, w grupach 3-4 osobowych 
  w każdy poniedziałek odwiedzają wszystkie sektory miasta, niosąc pomoc starszym, niepełnosprawnym, głodującym i dotkniętym nieszczęściami. Odwiedzają w domach przede wszystkim tych, którzy z powodu wieku lub choroby, sami nie mogą zaopatrzyć się w żywność i leki. Pomoc materialna w formie lekarstw, porcji żywności: (garść mąki, cukru, fasoli) wydawana jest  samotnym matkom, osobom starszym, osobom bezdomnym,
  i niepełnosprawnym.

  W ciągu roku nasza Wspólnota Wincentego a Paulo udziela pomocy stekom potrzebujących.  Kontynuacja działalności Caritas jest w Bocaranga koniecznością, ale przede wszystkim czynną miłością bliźniego, która wypływa z naszej miłości do Boga.

   

  Koszt projektu: 20 tyś. zł

  Projekt będzie realizował: br. Robert Wnuk OFMCap

   

  *****

  PĄCZKUJ Z NAMI!

  POBIERZ INSTRUKCJĘ JAK PRZEPROWADZIĆ AKCJĘ

  Przekaż darowiznę i poślij internetowego pączka do Afryki.

  Ważne jest to, by informacja o afrykańskich pączkach

  trafiła do jak największej liczby osób. 

  Zaproś znajomych, opublikuj informację na Facebooku, opowiadaj o akcji!

   

  banner

  zyczenia2015 1

  Misją, którą Jezus otrzymał od Ojca, było objawienie tajemnicy Bożej miłości w jej pełni. Jego osoba jest niczym innym jak tylko miłością. To miłość, która się daje za darmo. Relacje Jezusa z osobami, które Go otaczają, ukazują coś jedynego

  i niepowtarzalnego. Znaki, które czyni przede wszystkim w stosunku do grzeszników, do biednych, wyłączonych, chorych i cierpiących, są naznaczone miłosierdziem. Wszystko w Nim mówi o miłosierdziu.
                                                                      Papież Franciszek, Misericordiae vultus


  Drodzy Przyjaciele Misji Kapucyńskich!

              Czas Adwentu szybko ustępuje radosnym dniom Bożego Narodzenia. Z ciemności wyłania się światło nadziei, nawet nad głowami tych którzy stracili wszelką nadzieję. W tym Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wszystkim głoszony jest Rok Łaski od Pana, nawet w najodleglejszych zakątkach świata. Ten właśnie wymiar pragnął zaznaczyć papież Franciszek otwierając jako pierwsze drzwi jubileuszowe, drzwi katedry w Bangi, w miejscowości prawie nikomu nieznanej na świecie. Pomyślałem sobie wtedy, że ten symboliczny gest nawiązuje do Tajemnicy Narodzenia Mesjasza
  w Betlejem. Nikt w Izraelu nie spodziewał się, że Mesjasz objawi się w Betlejem i to w takich okolicznościach. Wszyscy wyczekiwali Go na dworze królewskim w Jerozolimie. Świadczy o tym fakt, że nawet Mędrcy skierowali tam swoje kroki. Nie Rzym, nie Watykan – centrum Kościoła katolickiego, nie Bazylika św. Piotra, ale Bangi stolica jednego z najuboższych krajów świata, rozdartego bratobójczymi walkami, stała się – jak powiedział Papież – „duchową stolicą świata”. Z tego właśnie symbolicznego miejsca wzniosła się żarliwa modlitwa ku Niebu o pokój, miłosierdzie, pojednanie, przebaczenie i miłość między ludźmi.

  Kiedy my, w Polsce, nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia bez choinki, prezentów, wigilii i łamania się opłatkiem, to misjonarze przeżywają je w odmiennych warunkach. One to pozwalają im zrozumieć, że istotą tych świąt jest spotkanie z Bogiem Wcielonym. W tym szczególnym dniu radość wypełnia serca misjonarzy, że dzięki ich posłudze „Bóg się rodzi” w Eucharystii, nawet w najodleglejszych zakątkach świata.

  Kochani Przyjaciele i Darczyńcy!

  Życzę Wam głębokiego przeżycia spotkania z Wcielonym Słowem, by Wasze życie było piękne, wartościowe i pełne sensu, a Rok Pański 2016 obfitował w doświadczenie Bożego Miłosierdzia


  br. Jerzy Steliga     

  Baner

  OO. Strzałkowski i Tomaszek

  Beatifikacja misjonarzy-męczenników

  W najbliższą sobotę, 5 grudnia, o godzinie 16.00, Telewizja Polska przeprowadzi transmisję beatyfikacji pierwszych polskich misjonarzy-męczenników z krakowskiej prowincji franciszkanów: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka.

  Więcej informacji tutaj: Transmisja beatifikacji

     

  baner

  WizytaPapiezaRCA2015

  Zakończyła się podróż Apostolska Ojca Świętego Franciszka do Afryki.

  Papież Franciszek przybył w niedzielę 29 listopada do Republiki Środkowoafrykańskiej.

  „Stąpając śladami mojego poprzednika św. Jana Pawła II- przybywam jako pielgrzym pokoju i przemawiam jako apostoł nadziei” – powiedział Ojciec Święty podczas spotkania z przedstawicielami władz.

  Papież wyraził nadzieję, że sukcesem zakończą się podejmowane przez różne organy krajowe i międzynarodowe wysiłki pokojowe, począwszy od pani tymczasowej głowy państwa Catherine Samba-Panza. "Moim najżarliwszym pragnieniem jest to, aby różne konsultacje krajowe, które odbędą się w ciągu najbliższych kilku tygodni, umożliwiły krajowi spokojne rozpoczęcie nowego etapu swojej historii" - wyznał Ojciec Święty.

  Następnie papież odwiedził obóz dla uchodźców, jeden z pięciu największych znajdujących się w stalicy kraju. W obozie, w namiotach mieszkają całe rodziny, które uciekły z rejonów walk, chroniąc się przed śmiercią, okaleczeniem i wykorzystaniem.

  Więcej: Podróż Apostolska Ojca Świętego Franciszka do Afryki.

     

  baner


  08
  Posłanie Misjonarza

  W niedzielę misyjną 18 października 2015 roku, w Obornikach Wielkopolskich, w swojej rodzinnej parafii św. Józefa, br. Paweł Kubiak został posłany do pracy misyjnej do Kustodii Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej. Podczas uroczystej Mszy św. otrzymał krzyż misyjny z rąk Ministra Prowincjalnego, br. Tomasza Żaka, a stułę, znak Chrystusa Kapłana, Dobrego Pasterza nałożył mu ks. proboszcz Rafał Banaszek. Na to ważne wydarzenie w życiu Misjonarza przybyli jego najbliżsi , bracia naszej Prowincji: Jerzy Uram, Tomasz Wołoszyn, Jerzy Steliga i Piotr Blum oraz liczni parafianie. Podczas Mszy św. dzieci z kółka misyjnego w strojach afrykańskich przyniosły symboliczne dary ofiarne: Pismo Święte, banany i grzechotkę. Na zakończenie uroczystości delegacje grup parafialnych i władz samorządowych złożyły Misjonarzowi życzenia i zapewnienie o wsparciu duchowym i materialnym. Tego dnia br. Paweł głosił kazania misyjne na wszystkich Mszach Św., a Fundacja Kapucyni i Misje zorganizowała wystawę misyjną przed kościołem i stoisko z pamiątkami i książkami misyjnymi. Tradycyjnie, dla chętnych, była parzona kawa misyjna Massaia. Po południu w salce parafialnej odbyło się spotkanie dla zainteresowanych misjami. Br. Paweł dzielił się swoimi obserwacjami z dwu miesięcznego pobytu w Afryce, które uzupełnił zdjęciami i filmikami. Diana Bonowicz z Fundacji Kapucyni i Misje przedstawiła filmy o projektach misyjnych realizowanych przez braci kapucynów w Afryce. Na pytania zebranych odpowiadał br. Jerzy Steliga, sekretarz misyjny. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy cieście i kawie.

  W tych dniach przypada 30-ta rocznica zaangażowania się Prowincji Krakowskiej na niwie misyjnej w Republice Środkowoafrykańskiej. Przez te lata na misjach w sercu Afryki pracowało 27 braci z naszej Prowincji. Dnia 29 października brat Paweł wylatuje do Czadu stając się tym samym 28 misjonarzem posłanym do pracy na Czarnym Lądzie.

  Niech Pan udziela gorliwości, wytrwałości i potrzebnych darów bratu Pawłowi oraz wszystkim misjonarzom! Bogu niech będą dzięki za misyjną wrażliwość i posługę obecnym
  i byłym misjonarzom, sekretarzom misyjnym, pracownikom Fundacji Kapucyni i Misje
  i wszystkim darczyńcom!     

  Strona 5 z 24

  br. Zenon Kapka

  Warto zobaczyć

  4pomoc