• kat - kickass torrents
 • image image image image image
  Cappuccino dla Afryki
  Wyślij pączka do Afryki 2016 Szczegóły na: www.pączek.kapucyni.pl
  Wizyta Ojca Świętego w Afryce   29-30 listpada 2015, Bangui - RŚA
  Szczegóły pielgrzymki
  Wręczenie krzyża misyjnego br. Pawłowi Kubiakowi 18 października 2015 - Oborniki Wielkopolskie
  Śluby wieczyste w Bouar

  Śluby wieczyste brata Matthieu – Mateusza Yamande. 13 września 2015 - Bouar, RŚA.

  baner aktualności

  Śluby w Bouar

  W Roku Życia Konsekrowanego pragniemy się z Wami podzielić radosną wiadomością braci kapucynów z Kustodii Czadu i RŚA. W ubiegłą niedzielę w Bouar, jeden z braci środkowoafrykańskich, brat Matthieu – Mateusz Yamande po długoletniej formacji zakonnej złoży śluby wieczyste. Razem z nim 5 nowicjuszy złożyło pierwszą profesję.

   

   Studnia w Dotunru
     Dwie nowe studnie
     w wioskach Dotunru i Abe
     w Czadzie.

     Dzięki naszym darczyńcom
     br. Artur Ziarek mógł wybudować
     dwie studnie.
  Mieszkańcy dwóch
     małych wiosek w południowym
     Czadzie - Dotunru i Abe,

     mogą cieszyć się czystą  wodą.


   

  Dotunru

  Abe

   

     

  Baner

  br. Jerzy Steliga1

  Dnia 1 lipca 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Sekretariatu Misyjnego i prezesa Zarządu Fundacji Kapucyni i Misje.

  Decyzją Ministra Prowincjalnego - br. Tomasza Żaka OFMCap, dotychczasowy Dyrektor Sekretariatu Misyjnego i prezes Fundacji br. Sebastian Majcher OFMCap został przeniesiony do Wałcza i będzie tam pełnił posługę kapłańską i duszpasterską. Jesteśmy bardzo wdzięczni za roczną pracę br. Sebastiana w Fundacji i jego zaangażowanie na rzecz misji. Potrafił zauważać i docenić wkład poszczególnych osób w pracę całego zespołu. Bracia misjonarze i pracownicy fundacji zawsze mogli liczyć na jego serdeczność.

  Na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji i Dyrektora Sekretariatu Misyjnego został powołany br. Jerzy Steliga OFMCap. Br. Jerzy przez ponad 13 lat pracował na kontynencie afrykańskim na wielu placówkach misyjnych: w Ngaoundaye, Bocaranga, Yole i Ndim w Republice Środkowoafrykańskiej oraz w Gore w Republice Czadu. Doskonale zna życie misjonarzy i ludzi w Afryce. Jego doświadczenie bardzo się przyda Fundacji i Sekretariatowi Misyjnemu. Życzymy Mu wszystkiego dobrego!

     

  aktualności

  4kongresmisyjny

  IV Krajowy Kongres Misyjny
  12-14 czerwca 2015

  Dnia 13 czerwca zapraszamy do stoiska Fundacji w ramach stacji kongresowej dla dorosłych na placu Grzybowskim w Warszawie.

  Przy naszej firmowej kawie będzie można porozmawiać z misjonarzami w Republice Środkowoafrykańskiej.

  Ikonarozesłania

  IV Krajowy Kongres Misyjny, którego organizatorami są Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, zaplanowano na 12-14 czerwca 2015 r. Jego celem jest uczczenie 50. rocznicy opublikowania Dekretu „Ad Gentes” Soboru Watykańskiego II, 40. lecia ukazania się adhortacji Pawła VI „Evangelii nuntiandi” oraz  25. lecia encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II.

   Kongres przeżywamy w świetle nadchodzących bardzo ważnych wydarzeń: 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży, w których weźmie udział papież Franciszek.

  Hasło Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” nawiązujące do adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” mobilizuje do tego, byśmy odnowili świadomość misyjnej natury Kościoła oraz umocnili zapał misyjny. Jego brak, jak uczył papież Paweł VI, jest największą przeszkodą w ewangelizacji.

  Patronem Kongresu został św. Jan Paweł II, największy z misjonarzy współczesnych, któremu na sercu leżała troska o misyjne dzieło Kościoła. To on przypomniał z mocą, iż powołanie misyjne jest powołaniem wszystkich chrześcijan i całej wspólnoty wiernych, a misje nadal aktualnym zadaniem Kościoła.

  Organizatorzy Kongresu stawiają sobie za cel promowanie współpracy, animacji, formacji i organizacji misyjnej. Chodzi o integrację środowisk misyjnych, wymianę doświadczeń i rozbudzenie świadomości, że: „Działalność misyjna «stanowi także dziś największe wyzwanie dla Kościoła», a «sprawa misji winna być na pierwszym miejscu»” (Evangelii Gaudium nr 15).

  Kongres winien ukazać perspektywę zaangażowania misyjnego Kościoła poprzez ożywienie pracy referatów misyjnych w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych lub powołanie ich do istnienia.

     

   aktualności

  Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, którego udzielił br. Piotr Michalik na antenie Radia Kraków.

  Wspólnie z płk Leonem Stanochem z Żandarmerii Wojskowej opowiada o sytuacji
  w ciągle niespokojnej Republice Środkowoafrykańskiej.

     

  Strona 6 z 24

  br. Robert Wnuk

  Warto zobaczyć

  4pomoc