• kat - kickass torrents
 • image image image image image
  Cappuccino dla Afryki
  Wyślij pączka do Afryki 2016 Szczegóły na: www.pączek.kapucyni.pl
  Wizyta Ojca Świętego w Afryce   29-30 listpada 2015, Bangui - RŚA
  Szczegóły pielgrzymki
  Wręczenie krzyża misyjnego br. Pawłowi Kubiakowi 18 października 2015 - Oborniki Wielkopolskie
  Śluby wieczyste w Bouar

  Śluby wieczyste brata Matthieu – Mateusza Yamande. 13 września 2015 - Bouar, RŚA.

  aktualności

  4kongresmisyjny

  IV Krajowy Kongres Misyjny
  12-14 czerwca 2015

  Dnia 13 czerwca zapraszamy do stoiska Fundacji w ramach stacji kongresowej dla dorosłych na placu Grzybowskim w Warszawie.

  Przy naszej firmowej kawie będzie można porozmawiać z misjonarzami w Republice Środkowoafrykańskiej.

  Ikonarozesłania

  IV Krajowy Kongres Misyjny, którego organizatorami są Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, zaplanowano na 12-14 czerwca 2015 r. Jego celem jest uczczenie 50. rocznicy opublikowania Dekretu „Ad Gentes” Soboru Watykańskiego II, 40. lecia ukazania się adhortacji Pawła VI „Evangelii nuntiandi” oraz  25. lecia encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II.

   Kongres przeżywamy w świetle nadchodzących bardzo ważnych wydarzeń: 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży, w których weźmie udział papież Franciszek.

  Hasło Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” nawiązujące do adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” mobilizuje do tego, byśmy odnowili świadomość misyjnej natury Kościoła oraz umocnili zapał misyjny. Jego brak, jak uczył papież Paweł VI, jest największą przeszkodą w ewangelizacji.

  Patronem Kongresu został św. Jan Paweł II, największy z misjonarzy współczesnych, któremu na sercu leżała troska o misyjne dzieło Kościoła. To on przypomniał z mocą, iż powołanie misyjne jest powołaniem wszystkich chrześcijan i całej wspólnoty wiernych, a misje nadal aktualnym zadaniem Kościoła.

  Organizatorzy Kongresu stawiają sobie za cel promowanie współpracy, animacji, formacji i organizacji misyjnej. Chodzi o integrację środowisk misyjnych, wymianę doświadczeń i rozbudzenie świadomości, że: „Działalność misyjna «stanowi także dziś największe wyzwanie dla Kościoła», a «sprawa misji winna być na pierwszym miejscu»” (Evangelii Gaudium nr 15).

  Kongres winien ukazać perspektywę zaangażowania misyjnego Kościoła poprzez ożywienie pracy referatów misyjnych w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych lub powołanie ich do istnienia.

   

   aktualności

  Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, którego udzielił br. Piotr Michalik na antenie Radia Kraków.

  Wspólnie z płk Leonem Stanochem z Żandarmerii Wojskowej opowiada o sytuacji
  w ciągle niespokojnej Republice Środkowoafrykańskiej.

     

  Zachęcamy do pobrania naszego najnowszego biuletynu

  Tutaj przeczytać można całość artukułu, którego fragment opublikowano w najnowszym biuletynie

     

  W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
  (J 1,4-5).

  Drodzy Darczyńcy Sekretariatu Misyjnego!

  Pan Bóg daje nam po raz kolejny możliwość doświadczenia Jego obecności w obchodzie Tajemnicy Paschalnej. Wspominając Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa, możemy otwierać się na Jego miłość i spotkanie
  z Żyjącym. Niech ten czas łaski będzie dla każdego z Was przepełniony darami, którymi Zmartwychwstały dzieli się z nami: Jego Życiem, które pokonuje każdą ciemność naszej codzienności i Pokojem, którego tylko On jest źródłem.

  Dziękując za każdy dar, obiecujemy modlitwę.

  W imieniu Sekretariatu Misyjnego

  br. Sebastian Majcher

     

             Razem z Fundacją Kapucyni i Misje zapraszamy Cię do wspólnego “pączkowania” dla Afryki. Więcej szczegółów na www.paczek.kapucyni.pl

     

  Strona 7 z 24

  br. Zenon Kapka

  Warto zobaczyć

  4pomoc