• kat - kickass torrents
 • image image image image image
  Cappuccino dla Afryki
  Wyślij pączka do Afryki 2016 Szczegóły na: www.pączek.kapucyni.pl
  Wizyta Ojca Świętego w Afryce   29-30 listpada 2015, Bangui - RŚA
  Szczegóły pielgrzymki
  Wręczenie krzyża misyjnego br. Pawłowi Kubiakowi 18 października 2015 - Oborniki Wielkopolskie
  Śluby wieczyste w Bouar

  Śluby wieczyste brata Matthieu – Mateusza Yamande. 13 września 2015 - Bouar, RŚA.

  Kolędnicy misyjni

  Maria Dekert

  Kolędowanie to stara tradycja w okresie od wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli. Była ona znana bardziej na terenach wiejskich i w małych miejscowościach niż w dużych miastach. Od jakiegoś czasu do naszych domów, również, a może głównie w miastach i blokowiskach przychodzą 2-3 osobowe grupy dzieci lub młodzieży, które bez związku ze starą tradycją (kolędnicy zawsze byli przebrani) próbują zebrać dla siebie pieniądze śpiewając mniej czy bardziej udolnie jedną lub dwie zwrotki popularnej kolędy.

  Czasami ma to wymiar żebractwa, gdy kolęda śpiewana jest fatalnie, „kolędnicy” nie są przygotowani, bo chodzi głównie o pieniądze, a nie o przekazywanie radości z Bożego Narodzenia.

  W diecezji tarnowskiej już od 22 lat funkcjonuje Papieskie Dzieło Dzieci Misyjnych. Kolędnikami są głównie dzieci idące pod opieką osoby dorosłej. Jest to cały ruch formacyjny, gdzie dzieci są przygotowywane przez cały rok, składają swoje małe ofiary np. od prezentu komunijnego. W tym roku, gdy ktoś jechał w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia po terenach diecezji tarnowskiej mógł prawie w każdej miejscowości zobaczyć radosne grupy, wędrujące najczęściej w składzie: Matka Boska z Dzieciątkiem, Św. Józef, aniołek, mieszkaniec Afryki, Chińczyk i latynoski Indianin. Te trzy postacie przebrane za mieszkańców krajów misyjnych podkreślają cel tej kolędy.

  Nikt nie bierze tu zebranych pieniędzy dla siebie. Są one bowiem przeznaczane na cele misyjne.

  Chcąc reaktywować tradycję kolędowania i wykorzystać ideę kolędników misyjnych do dobrych celów, grupa osób zaangażowana w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli w porozumieniu z Sekretariatem Misyjnym Kapucynów Prowincji Krakowskiej postanowiła zainicjować coś, co może stać się dobrym zwyczajem, a jednocześnie spełni cele idei znanej na innych terenach Polski, częściowo też w diecezji sandomierskiej.

  Brat Jerzy Steliga - sekretarz misji i prezes Fundacji Kapucyni i Misje przyjechał specjalnie na początku grudnia, aby harcerzom przybliżyć obraz misji, potrzeby osób, wśród których pracują bracia Kapucyni w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej. Zostawił nam materiały, które zostały pokazane WF Tau. Film pokazujący „stołówkę” w parafii Ndim ściskał za gardło. Grupki dzieci skupione wokół jednej miski manioku, jedzące liśćmi zerwanymi z drzewa, pod którym siedzą. Tylko jedno dziecko miało normalną łyżkę. To co nas najbardziej poruszało to fakt, że cały rok nauki w szkole i dożywianie dziecka kosztuje tylko 35 zł ,. Nie wszystkich rodziców w RŚA jednak stać na pokrycie takich kosztów. Dlatego podjęliśmy inicjatywę zebrania pieniędzy właśnie na ten cel.

  Brat Jerzy przysłał do rozwadowskiego klasztoru specjalne puszki i życzenia dla wszystkich, którzy złożą ofiarę. Niech złączona kartka będzie dodatkową porcją życzeń dla wszystkich, którzy nie mieli okazji jej otrzymać, bo byli poza domem, byli na Orszaku Trzech Króli lub przez mróz nie udało się do nich dotrzeć.

  bn 2017

  W Święto Trzech Króli, symbol pogan, którzy odnaleźli Chrystusa blisko 30 osób w pięciu grupach wyruszyło zanosząc z kolędą na ustach radość Bożego Narodzenia do odwiedzanych domów parafian. W grupie były osoby ze Wspólnoty Franciszkańskiej Tau, harcerze ze szczepu harcerskiego „Leśne Plemię” oraz Postulanci.

  Starano się odtworzyć tradycyjny skład grup kolędników: były więc Matki Boskie z Dzieciątkiem, było kilku Św. Józefów, aniołki, w tym jeden zuch z gromady zuchowej, cztery Azjatki (dwie Chinki, Japonka i Hinduska), trzech murzynów, trzech latynoskich Indian i dwie Indianki – bardziej przypominały Indianki z Ameryki Północnej.

  Ta kolorowa grupa rozesłana błogosławieństwem Brata Gwardiana wyruszyła na kolędę przy 14-to stopniowym mrozie. To mróz właśnie i równoległy Orszak Trzech Króli ograniczyły udział większej liczby harcerzy w tym wydarzeniu. Z tego powodu kolędnicy nie dotarli do wszystkich domów parafian. Wędrowanie – szczególnie na osiedlach domów jednorodzinnych wymagało bardzo dużo wysiłku i odwagi. Mróz dawał się bardzo we znaki. Stąd podjęto wspólnie z Bratem Gwardianem decyzję o dodatkowej zbiórce w niedzielę po mszach świętych.

  k2

  W domach, gdzie przyjęto kolędników było bardzo miło. Dzieci robiły sobie z nimi zdjęcia i śpiewały razem kolędy. Bardzo miłym akcentem były reakcje parafian, do których nie udało się dotrzeć. Niektórzy sami przynosili w niedzielę ofiarę z zapytaniem dlaczego kolędnicy do nich nie dotarli? Gdy czytamy o dawnej tradycji kolędniczej okazuje się, że obchód kolędniczy był wyczekiwanym wydarzeniem, a pominięcie domu uważane było za zły znak. Ale i bez tak magicznego myślenia miło było usłyszeć, że po ogłoszeniu w niedzielę poprzedzającą Święto Trzech Króli, parafianie oczekiwali na kolędników. Duch w narodzie nie ginie – chciałoby się sparafrazowazować znane powiedzenie.

  Stąd ważniejszym wymiarem niż sama zbiórka, jest integracja ludzi wokół powrotu do dobrej tradycji kolędowania w szczytnym celu. Zebranych zostało 3148,60 zł. Pieniadze te zostały przesłane do Sekretariatu Misyjnego i będą przeznaczone na dożywienie dzieci szkolnych w parafii Ndim w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie pracuje br. Robert Wieczorek. Całe to przedsięwzięcie ma przede wszystkim wymiar duszpasterski. Chodzi o to, by przyniosło skutek nie tylko wśród tych, do których przychodzą kolędnicy, ale i wśród nich samych. Stąd za rok postanowiliśmy zaprosić do kolędowania wszystkie wspólnoty dziecięce i młodzieżowe. Pamiętać będziemy o głównych celach misyjnego kolędowania na wszystkich etapach przygotowań:

  1. Niesienie radości

     Głównym celem kolędowania jest zanieść radość Bożego Narodzenia do jak największej liczby rodzin w parafii. Zewnętrznym wyrazem tej radości jest wypowiedziane życzenie i umieszczone na drzwiach błogosławieństwo: C+M+B (Christus mansionem benedicat – niech Chrystus błogosławi temu domowi). Są rodziny katolickie, którym ani w czasie Wigilii, ani w całym okresie świąt Bożego Narodzenia nie towarzyszy autentyczna radość ze śpiewania kolęd. Ta radość niesiona przez kolędników musi mieć jasną podstawę: jest nią narodzenie Chrystusa, Boga i Człowieka, które każdemu wyznacza sens życia, przypomina o jego wielkiej godności.

  2. Ewangelizacja

     Cel kolędowania misyjnego związany jest również z podmiotami akcji. Są nim sami kolędnicy, w tym dzieci, które stają się ewangelizatorami, ale również przez swoje zaangażowanie ewangelizują same siebie, także wzajemnie. Przygotowanie z nimi kolęd, rekwizytów, strojów, wszystko to przyczynia się do wzrostu świadomości misyjnej i otwarcia się na drugiego człowieka.

  3. Uniwersalność

     Wartością tej akcji jest również jej uniwersalność. Sama akcja powinna być okazją do ukazania otwartości, właściwej każdemu chrześcijaninowi. Im więcej osób, w tym dzieci, bierze udział w kolędowaniu, tym sprawniej i bez zbytniego obciążania tylko nielicznych taka akcja się odbywa. Tegoroczna akcja w 14-stopniowym mrozie mocno pokazała ten wymiar.

  4. Kultywowanie tradycji

     Znaczenie ma też nawiązywanie do ginącej tradycji i podtrzymanie polskiego zwyczaju. Dorośli cieszą się z talentów swych dzieci, dzieci krewnych czy sąsiadów, wspominając swe młodzieńcze lata.

  5. Wsparcie dzieła misyjnego

     Radość chrześcijańska, jeśli jest prawdziwa, staje się darem dla innych. O tym przypominają kolędnicy w odwiedzanych rodzinach. Misyjny wymiar kolędy wyrazi się więc również w zebranych ofiarach. Przez te ofiary parafianie przyczyniają się do poprawy warunków życia dzieci w odległej, ale przez naszych kapucyńskich misjonarzy bliskiej Afryce. Ma to szczególny wymiar w parafii, z której pochodzi misjonarz pracujący w Czadzie - br. Artur Ziarek .

  Wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w parafialnej akcji kolędników misyjnych w Stalowej Woli - składam serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać.

  k0

   

  banner

  k2

  Kolędnicy misyjni ze Stalowej Woli

      W Uroczystość Objawienia Pańskiego kolędnicy misyjni z parafii Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli odwiedzili rodziny parafii zbierając datki na dożywianie sierot w Ndim, w Republice Środkowoafrykańskiej. W kolędowaniu brała udział młodzież z różnych wspólnot parafialnych. Kolędnicy zebrali do puszek 3148 zł. Do tej akcji dołączył sympatyk misji kapucyńskich, który wśród kolegów zebrał dodatkowo na ten cel 245 zł. Pieniądze te prześlemy bratu Robertowi Wieczorkowi na dożywianie dzieci.

  W imieniu dzieci z Afryki dziękuję serdecznie kolędnikom ze Stalowej Woli za szlachetne serce i inicjatywę.

   Singila mingi  = Dziękuję bardzo

  Br. Jerzy Steliga


     

  banner

  1

  O misjach z przedszkolakami

  W przedszkolu Rainbow w Krakowie odbyło się spotkanie br. Jerzego Steligi, sekretarza ds. misji, z dziećmi. Opowiadał o sytuacji życia dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. Dzieci poruszone trudną sytuacją swoich rówieśników postanowiły wraz z nauczycielami i rodzicami zorganizować akcje: „Dzień dziecka w Afryce” i świąteczny kiermasz ozdób choinkowych. Pieniążki zebrane dzięki tym akcjom wraz z serdecznymi pozdrowieniami zostały przekazane za pośrednictwem sekretariatu misyjnego na przybory szkolne dzieciom w Ndim, którymi opiekuje się misjonarz br. Robert Wieczorek.

   

     

  banner

  baner orszak

  Cappuccino dla Afryki - 6 stycznia 2017

  Kawa cappuccino to jeden z najczęściej serwowanych napojów na świecie. Skąd wzięła swoją nazwę? Kawa, kolorem nawiązuje  do habitów noszonych przez mnichów kapucynów, a pianka na kawie, która wystaje ponad filiżankę, kształtem przypomina kaptur zakonników. 

  Cappuccino dla Afryki

  - Ty możesz delektować się pyszną kawą,
  ktoś inny będzie mógł dzięki temu zjeść ciepły posiłek.

  Takim hasłem krakowscy kapucyni zapraszają do wspólnego wypicia filiżanki doskonałej kawy cappuccino. Będzie to możliwe  w dzień misyjny 6  stycznia br.
  w kawiarence o. kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie.

  Przyjdź na kawę do czadowej kapucyńskiej kawiarenki - a dzięki temu dzieci w Afryce zjedzą ciepły posiłek. Pieniądze uzyskane z tej akcji przeznaczone są na zakup posiłków dla  osieroconych dzieci w trzech parafiach w Republice Środkowoafrykańskiej: Ndim, Ngaoundaye i Bocaranga.

  6 stycznia zapraszamy do klasztoru o. kapucynów przy ul. Loretańskiej, gdzie oprócz możliwości wypicia doskonałej kawy, przez cały dzień będą spotkania z misjonarzem -
  br. Robertem Wieczorkiem (od 20 lat na misjach w Afryce) a dla dzieci (i dorosłych) ciekawa wystawa oryginalnych pamiątek przywiezionych z Republiki Środkowoafrykańskiej, zdjęcia i filmy o trudnym życiu  mieszkańców Czarnego Lądu.

   
  Orszak Trzech Króli w Krakowie


  Już po raz siódmy 6 stycznia przejdzie w Krakowie Orszak Trzech Króli. Do udziału w wydarzeniu dołączyły kolejne szkoły. W tym roku królowie będą na czele Orszaku jeszcze lepiej widoczni dzięki specjalnym królewskim pojazdom. Tym razem monarchowie poprowadzą Orszak jadąc stylizowanymi samochodami o napędzie elektrycznym. Oczywiście, pojadą z otwartym dachem i na stojąco, aby byli jak najlepiej widoczni. W szkołach uczestniczących w organizacji Orszaku trwają warsztaty plastyczne, podczas których są przygotowywane dekoracje. Uczniowie Gimnazjum Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego przygotowują lampiony, które zostaną zaprezentowane w orszaku zielonym. Natomiast w Szkole Podstawowej w Kaszowie powstają kolorowe latawce. Z kolei scenki, które zostaną zaprezentowane na Rynku Głównym przygotowuje Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego.


  Trasa Orszaku

  Tradycją stało się już, że krakowski Orszak wyrusza z trzech punktów miasta. Każda część Orszaku jest

  prowadzona przez innego króla i pod różnymi barwami chorągwi.

  Orszak czerwony - europejski przejdzie trasą z Wawelu, ulicami Droga do Zamku i Grodzką. Po mszy św. w Katedrze Wawelskiej (rozpoczęcie o godz. 10.00) ks. kardynał Stanisław Dziwisz powita króla i jego orszak (ok. 11.00), a potem jako gospodarz miejsca poprowadzi monarchę za gwiazdą do Stajenki. Śpiew będzie prowadzić Zespół Pieśni í Tańca ,,Krakowiacy".

  Orszak zielony - symbolizujący kontynent azjatycki zbiera się na Placu Sikorskiego (zbiórka o godz. 11.00). Przed wyruszeniem można wziąć udział w mszy w kościele Sercanek lub kolegiacie św. Anny (oba nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 10.00). Trasa orszaku: Garncarska, Studencka, do kościoła św. Anny i przed nim skręt w Planty do ulicy Szewskiej i dalej nią do Rynku.

  Orszak niebieski- afrykański, który tradycyjnie ma charakter misyjny, wyruszy z Placu Matejki (11.00) i

  przejdzie ulicą Floriańska na Rynek. Wcześniej można wziąć udział w mszy św. w kościele św. Floriana (godz.9.30).


  Rolę małych rycerzy i dwórek będą odtwarzać uczniowie krakowskich szkół, a straż orszaku stanowią

  rodzice dzieci w przebraniach pasterzy.

  Monarchowie spotkają się na Rynku Głównym przed sceną, na której tradycyjnie będzie żłóbek i Święta

  Rodzina (w te role wcielą się państwo Mateusz i Monika Nikiel z synkiem Jasiem). Tutaj wraz z Kardynałem

  oddadzą pokłon nowonarodzonemu Dziecięciu, a na zakończenie wszyscy zgromadzeni będą wspólnie

  kolędować. Spotkanie na Rynku poprowadzi Lidia Jazgar, Łukasz Lech i Bartek Sobieraj.


  Orszakowe dzieło charytatywne

  Tradycją Orszaku Trzech Króli jest także wspieranie dzieł charytatywnych. Już po raz piąty będzie można

  wspomóc działalność Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Pracownicy i wolontariusze organizacji będą zbierać

  środki na prowadzenie mieszkalnictwa wspieranego dla osób bezdomnych.

  Dzieło to miejsce będące domem dla tych wszystkich, którzy go nie mają. Tu każdego dnia odmieniają się na lepsze dramatyczne historie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Z myślą 0 nich Dzieło prowadzi w Krakowie dwa specjalistyczne Centra Pomocy, w których potrzebujący otrzymują wszechstronne wsparcie: doraźne (możliwość kąpieli, wyprania ubrań, otrzymania świeżej odzieży), specjalistyczne (pomoc pracowników socjalnych, psychoterapeutów, doradców zawodowych, prawników, kapłanów) oraz mieszkaniowe (w mieszkaniach wspieranych i chronionych). Stawianie kolejnych kroków na drodze do samodzielności odbywa się pod troskliwym okiem pracowników, braci kapucynów i wolontariuszy. Dotychczas z pomocy Dzieła skorzystało ponad 1500 osób potrzebujących, wielu z nich odnalazło już swój nowy dom. Do kwesty na ten cel dołączą stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którzy od paru lat aktywnie uczestniczą w organizacji Orszaku Trzech Króli w Krakowie. Fundacja powstała w 2000 roku i upamiętnia pontyfikat świętego Jana Pawła ll przez promowanie nauczania Papieża oraz program stypendialny, który obejmuje 2300 osób. Fundacja wspiera w nauce uboga młodzież z małych miejscowości i wsi. Towarzyszy stypendystom nie tylko w formie pomocy materialnej, ale również przez formację. Organizuje dla stypendystów obozy wakacyjne i językowe.

  Fundacja Kapucyni i Misje Po Orszaku uczestników będziemy zapraszali, aby wstąpili do klasztoru kapucynów przy ul. Loretańskiej na filiżankę pysznej, ciepłej kawy i doskonałe ciasto. Kawiarenka u kapucynów czynna jest przez cały dzień. Cały dochód ze sprzedaży kawy jest przeznaczony na posiłki dla dzieci w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej.

  Wspierają nas harcerze: ZHP, ZHR, Skauci Europy

  W orszakach śpiewają zespoły: Kapela z Bronowic, Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej, Krakowiacy, Jakubowe Muszelki, także utalentowani studenci z Dzieła Nowego Tysiąclecia.

  Realizację Orszaku w Krakowie wsparli materialnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Firmy: REKMA, ROCKLAND, RETRO CAR TOUR i SL-PROJEKT, wspiera nas także Urząd Miasta Krakowa.

  Patronami Honorowymi są Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

  Są z nami liczne szkoły:

  (Orszak Czerwony) Szkoła Podstawowa dla Chłopców Wierchy, Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Źródło, Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Krakowie, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskie] i inne

  (Orszak Zielony) Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego Pallottiego, Publiczne Gimnazjum im. Królowej Apostołów, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej z Kaszowa, Gimnazjum Oazowe i inne

  (Orszak Niebieski) Katolickie Szkoły im. Świętej Rodziny z Nazaretu, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej, Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. Świętego Mikołaja w Krakowie i inne...

  OTK w Polsce

  6 stycznia 2017 roku Orszak Trzech Króli w skali całego kraju będzie miał już 9. edycję i przejdzie w ponad 500 miejscowościach w Polsce i na świecie. Tegorocznym hasłem jest „Pokój i Dobro".

  Orszak Trzech Króli przywraca starą polską tradycję jasełek ulicznych, radosnych, wielobarwnych pochodów, rozśpiewanych i uśmiechniętych kolędników głoszących na ulicach i placach Radosną i Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa.

  oficjalna strona Orszaku: www.orszak.org

     

  baner

  zyczenia

     

  Strona 2 z 24

  br. Zenon Kapka

  Warto zobaczyć

  4pomoc