• kat - kickass torrents
  • Bracia misjonarze najlepiej znają potrzeby swoich podopiecznych. W miarę możliwości staramy się pozyskiwać środki aby wspierać i rozwijać te inicjatywy, które mają szansę powodzenia i służą dobru lokalnej społeczności.

    Jednym z aktualnie finansowanych projektów jest budowa szkoły w Bam. Na jej dokończenie potrzeba jeszcze ok  6.5 miliona franków afrykańskich (ok. 10 tys. euro).

    Każdy z nas może (dosłownie) dorzucić swoją cegiełkę i wspólnymi siłami pomożemy dzieciom w miejscowości Bam.


    * * *

    Środki pieniężne można wpłacać  na nasze konto z dopiskiem Szkoła w BAM

    Sekretariat Misyjny, Kraków 30-298, ul. Korzeniaka 16

    PKO BP: 97 1020 2892 0000 5502 0016 6371

    br. Robert Wnuk

    Warto zobaczyć

    4pomoc